Polityka Prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY KORZYSTANIU Z Megafitstudio Joanna Bąk

Drogi Użytkowniku,
Poniżej przedstawiam informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzam Twoje danych osobowe. Informacje te podzieliłam na poszczególne kategorie, tak, abyś mógł łatwo znaleźć to co Cię interesuje.

KIM JESTEM?
Administratorem Twoich danych osobowych jest

 FIT-2 Joanna Bąk, Sąsiedzka 9, 63-500 Ostrzeszów

Kontakt ze mną:
Jeżeli chciałbyś się ze mną skontaktować napisz do mnie email na adres asia@megafitstudio.pl  lub prześlij list na adres jw.z dopiskiem „Dane osobowe”.

SKĄD MAM TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskuję przede wszystkim od Ciebie. Podajesz mi swoje dane podczas zapisów na zajęcia, różne organizowane przeze mnie wydarzenia lub tez droga mailowa podczas zapisów do naszych programów/ akcji treningowych, zapisu do newslettera.

W JAKIM CELU PRZETWARZAM TWOJE DANE OSOBOWE?

  1. Prowadzenie rejestru użytkowników mojego studia.
  2. Cele marketingowe
    Twoje dane osobowe przetwarzam dla swoich celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie oferty produktów oraz usług. W ramach mojego marketingu chcę móc prezentować na swojej stronie dopasowane do Twoich zainteresowań oferty oraz promocje. Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę na otrzymywanie Newsletter lub na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będę wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania swojej oferty handlowej.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAM TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzam Twoje dane w następującym zakresie

a) imię i nazwisko

b) adres zamieszkania / korespondencyjny

c) adres e-mai

d) udzielone przez Ciebie zgody.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAM TWOJE DANE?
Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

a) Twoje dane osobowe podane  są do weryfikacji tożsamości w moim studio fitness.

b) wszystkie Twoje dane, które posiadam jako administrator danych przetwarzam również w celach marketingowych z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzę, że mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji promujących markę swoją markę osobistą Megafitstudio Joanna Bąk.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:
a) dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy jesteś moim klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być moim klientem (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych przeze mnie usług oraz nie dokonywałeś zakupów w moim sklepie internetowym).

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane przekazuję tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Nie sprzedaję Twoich danych, nie udostępniam komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
Twoje dane osobowe mogę przekazać swoim partnerom tylko trenerom personalnym, trenerom fitness pomagającym mi prowadzić atrakcyjne zajęcia grupowe;

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzam dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
Mam na uwadze następujące reguły, którymi kieruję się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

a) Reguła adekwatności

Przetwarzam tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadzam analizę spełnienia tej reguły.

b) Reguła transparentności

Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staram się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych jest jej przejawem.

c) Reguła prawidłowości

Staram się, aby Twoje dane osobowe w moich systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przeze mnie zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się ze mną.

d) Reguła integralności i poufności

Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.
Twoje prawa obejmują:

a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

To prawo oznacza, że możesz poprosić, abym wyeksportowała z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłała je do Ciebie .

b) Prawo do poprawiania danych

Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przeze mnie dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie.
Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyłam reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?

Odrębnie chcę Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abym przetwarzała Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.
Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres „Asia@megafitstudio.pl lub prześlij list na adres

Fit-2 Joanna Bąk, Sąsiedzka 9, 63-500 Ostrzeszów z dopiskiem „Dane osobowe”..

Fabryka Formy